Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu với phpMyBackupPro

Qua loạt bài viết về các công cụ Backup/Restore CSDL, tôi đã giới thiệu đến các bạn 3 công cụ đó là phpMyAdmin, Sypex Dumper và MySQLDumper. Bài viết này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn công cụ Backup tiếp theo …