Cách tiếp tục (resume) download trên Mediafire bằng IDM khi đứt giữa chừng

Mediafire là một host hỗ trợ download miễn phí với tốc độ khá nhanh do đó khi phải download nhiều và nhất là những khi download phim thì người dùng thường tìm đến các liên kết download của Mediafire. Bên cạnh việc …