Đáp án đầy đủ bài thi tìm hiểu qua tem Bưu chính năm 2015 Chủ đề: “Áng tem thư kể chuyện Bác Hồ”

Cũng không phải rảnh rỗi nhưng hôm nay đứa em nhờ làm hộ bài này, cũng có search google và tham khảo một số tư liệu trên mạng để hoàn thành bài dự thi này. Bài dự thi này hầu như các trường đều …