SAO LƯU DỮ LIỆU TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH

(Để đảm bảo an toàn, mình làm với nhiều WordPress rồi và chưa bao giờ bị sao, nhưng an toàn là trên hết)

Tải tập tin wordpress-*-vi.zip hoặc .tar.gz về giải nén, chép thư mục languages trong wp-content (của thư mục giải nén) vào thư mục wp-content của WordPress bạn đang dùng.

Thêm hoặc sửa dòng có WPLANG trong wp-config.php

define ('WPLANG', '');

sửa thành

define ('WPLANG', 'vi');

Thêm vào cuối tập tin version.php trong wp-includes

Bạn vào wp-admin nếu cần nâng cấp lại hãy nâng cấp, dù bạn đang dùng bản 2.7.1 nhưng sau khi chuyển sang tiếng Việt bạn có thể sẽ phải nâng cấp lại.

(Theo wordpressvn.net)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Là một người đam mê tìm tòi khám phá trong công nghệ và sẵn sàng chia sẻ những gì mà mình biết.

Leave a Reply


4 + = nine