Clip này được làm song song với bài Anh nhận ra. Bài này hơi dài nên thời gian timing, encode và upload cũng khá lâu. Sắp tới có thể sẽ làm luôn project Doraemon chế bài Anh nhận ra. Hãy đón xem ;))

Video not available

XEM BẢN FULL HD TRÊN YOUTUBE: http://youtu.be/nRaRBzZANmg?hd=1

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Là một người đam mê tìm tòi khám phá trong công nghệ và sẵn sàng chia sẻ những gì mà mình biết.

Leave a Reply


nine − = 3