Favicon - Đây là biểu tượng của site trên thanh trình duyệt.

B1: Bạn tạo 1 cái file ảnh có kích thước 16x16px or 32x32px cũng được! Sau đó lưu lại với tên là Icon.### (### ở đây chính là định dạng của hình ảnh, có thể là .PNG .JPG .GIF )

  • Với các website bình thường các bạn chèn code dưới vào dưới thẻ <head>
  • Với vBB thì các bạn Làm như sau:

B2: Upload cái file ảnh đó lên root của forum (ngang hàng với admincp)

B3: Bạn vào Admincp ==> Styles & Templates ==> Edit Templates ==> headinclude

B4: Chèn Code
+Nếu cái file ảnh của bạn có định dạng là: .GIFthì bạn chèn đoạn code vào phía trên cùng của headinclude

 

<link rel="icon" href="http://yourdomain.com/icon.gif" type="image/gif" />

+Nếu cái file ảnh của bạn có định dạng là: JPG/JPEG

 

<link rel="icon" href="http://yourdomain.com/icon.jpg" type="image/jpeg" />

+Nếu cái file ảnh của bạn có định dạng là: .ICO

 

<link rel="icon" href="http://yourdomain.com/icon.jpg" type="image/x-icon" />

+Nếu cái file ảnh của bạn có định dạng là: .PNG

 

<link rel="icon" href="http://yourdomain.com/icon.png" type="image/png" />

*Để tạo file Icon các bạn có thể lên Google search với từ khóa "favicon maker" hoặc "favicon generator".
+ Một số link hữu ích để tại FavIcon online:
- Chuyển một bức ảnh thành một FavIcon: http://tools.dynamicdrive.com/favicon/
- Tạo FavIcon online: http://www.favicon.cc/
- Hoặc dùng 1 số phần mềm khác

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
Hướng dẫn làm favicon cho vBB, website, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Là một người đam mê tìm tòi khám phá trong công nghệ và sẵn sàng chia sẻ những gì mà mình biết.

Leave a Reply


7 + nine =