Một đoạn quảng cáo đội mũ bảo hiểm:

Trước đây mình thiếu tự tin lắm, đi xe chỉ 60km/h là sợ lắm rồi. Nhưng từ khi có mũ bảo hiểm mình tự tin hơn hẳn, lái xe ít khi nào dưới 100km/h. Sướng thật!!!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Là một người đam mê tìm tòi khám phá trong công nghệ và sẵn sàng chia sẻ những gì mà mình biết.

Leave a Reply


+ 6 = fourteen