Tác hại việc sử dụng HĐH CRACK

Một Hệ Điều Hành (HĐH) đã được chỉnh sửa, can thiệp hay thêm bớt các thành phần vào sâu trong hệ thống sẽ là nguyên nhân gây ra những hiện tượng sau: 01. Máy vi tính(PC) của bạn sẽ trở thành một dạng …