Cách thức mới biến Windows và Office thành hàng chính hãng 100%

Bạn muốn update trực tuyến từ chủ nhà Microsoft nhưng khi xác nhận hàng chính hãng ở trang chủ http://www.microsoft.com/genuine/ thì lại bị thế này: Vậy phải làm sao Sau đây là vài bước đơn giản để bản XP, VISTA hay OFFICE 2003/2007 được …