Biến laptop thành điểm phát WIFI qua Control Panel

Nhà bạn (nhà trọ sinh viên là chủ yếu) có nhiều máy tính (laptop) nhưng chỉ có mỗi cái modem với 4 port chỉ dùng cho được 4 máy, các máy còn lại muốn vào mạng thì chịu. Nếu muốn vào mạng …