Bài toán:
Giả thiết cho:

Đẹp trai = 1,
Xấu trai = (-1),
Chung tình = 2,
Đa tình = (-2),

Nghèo = 3,
Giàu = (-3),
Đã có vợ = 0.

Chứng minh rằng:
Đẹp trai + Giàu + Chung tình = Đã có vợ

 

Bài làm:

Theo giả thiết:

Đẹp trai = 1,
Xấu trai = (-1),
Chung tình = 2,
Đa tình = (-2),
Nghèo = 3,
Giàu = (-3),
Đã có vợ = 0.

Từ đó suy ra:

Đẹp trai + Chung tình = 1 + 2 = 3 = Nghèo,
Chung tình + Giàu = 2 – 3 = -1 = Xấu trai,
Nghèo+ Xấu trai = 3 – 1 = 2 = Chung tình,
Đẹp trai + Giàu = 1 – 3 = -2 = Đa tình,

Từ đó ta có:

Đẹp trai + Giàu + Chung tình = Đa tình + Chung tình
= Đã có vợ (đpcm). ✌˚◡˚✌

(st)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/10 (2 votes cast)
Bài toán tình yêu, 1.0 out of 10 based on 2 ratings

Là một người đam mê tìm tòi khám phá trong công nghệ và sẵn sàng chia sẻ những gì mà mình biết.

Leave a Reply


nine + = 16