LionBars là một plugin của jQuery cho phép bạn tùy biến thanh cuộn (scrollbars) của bất kỳ trang web (hoặc thành phần trong trang) theo phong cách Mac OSX. Thanh cuộn được hiển thị giống nhau ở tất cả các trình duyệt (yêu cầu bản 8+ với trình duyệt IE) và tất cả hệ điều hành.

Cách sử dụng

Sau khỉ tải plugin về, bạn cần thêm plugin vào trang web (tất nhiên là thêm sau jQuery nhé):

<script type="text/javascript" src="jquery.lionbars.0.3.min.js"></script>

Thêm style mà bạn muốn (bạn có thể tùy biến style để tạo thanh scroll như ý muốn), ví dụ:

@include 'lionbars.css'; 

Đoạn mã trên là include vào trong 1 file .css, bạn có thể thêm trực tiếp vào file html bằng thẻ <link stylesheet

Cuối cùng là gọi hàm .lionbars() ở các phần tử bạn muốn tùy biến thanh cuộn

$('#box').lionbars(); 

(Theo ntuts)

Xem thêm ở đây: http://www.webresourcesdepot.com/osx-style-scrollbars-with-jquery-lionbars/

Tải file plugin allenwei-jquery-lionbars-v0.0.4-0-gea5ccae

Direct link (Đã tải:  lần)

Password:

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Là một người đam mê tìm tòi khám phá trong công nghệ và sẵn sàng chia sẻ những gì mà mình biết.

Leave a Reply


one − 1 =