Có nhiều lúc, các bạn cần lấy đường dẫn đầy đủ của một tập tin hoặc thư mục trong Windows 7. Tuy nhiên, Windows 7 không hiển thị đường dẫn này trên thanh Address.

Để lấy đường dẫn đầy đủ của tập tin hoặc thư mục, bạn có những cách sau:

Cách 1:

copy-as-path

- Nhấn và giữ phím Shift rồi click phải vào tập tin hoặc thư mục cần xem đường dẫn đầy đủ.

- Click chọn lệnh Copy as Path.

- Mở Word hoặc Notepad rồi Ctrl V để dán đường dẫn vào.

Cách 2:

copy-address-as-text

Click chuột phải vào thanh address chọn: Copy address as text.

- Mở Word hoặc Notepad rồi Ctrl V để dán đường dẫn vào.

Theo Salebit

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.9/10 (10 votes cast)
Xem đường dẫn đầy đủ của tập tin hoặc thư mục trong Windows 7, 7.9 out of 10 based on 10 ratings

Tìm với google:

  • đường dẫn đầy đủ là gì
  • đường dẫn là gì

Là một người đam mê tìm tòi khám phá trong công nghệ và sẵn sàng chia sẻ những gì mà mình biết.

Leave a Reply


× 9 = eighteen