Saturday, April 20, 2024
HomeCác vấn đề liên quanDomainChuyển domain cũ sang domain mới không mất traffic và thứ hạng

Chuyển domain cũ sang domain mới không mất traffic và thứ hạng

Vừa chuyển domain giothangmuoi.com sang domain worldofcadcam.com để phát triển một cách chuyên nghiệp hơn. Ghi lại cách chuyển ở đây cho bạn nào cần thì tham khảo, có khi sau này mình dùng cũng nên

chuyen domain moi Chuyển domain cũ sang domain mới không mất traffic và thứ hạng

– B1: Sao lưu file của WP, backup database

– B2: Up file của WP lên thư mục của domain mới, tạo database và user mới ứng với database trên

– B3: Dùng notepad mở database cũ lên, Ctrl + H => thay thế tất cả tên domain cũ bằng tên domain mới, với mình là thay giothangmuoi.com thành worldofcadcam.com

– B4: Import database cũ vào database mới

Vậy là bạn đã có site mới với domain mới giống hệt site cũ, việc tiếp theo là báo cho Google biết để chuyển tất cả những gì là của mình từ domain cũ sang domain mới.

– B5: Vào Google Webmaster xác minh cả 2 site giothangmuoi.com và www.giothangmuoi.com

– B6: Tại Google Webmaster chọn Cấu hình trang web => Thay đổi địa chỉ => chọn domain mới muốn chuyển đến. Sau khi chấp nhận bạn sẽ nhận được thông báo như sau:

giothangmuoi.com đã được chuyển sang worldofcadcam.com
(www.giothangmuoi.com cũng đã được chuyển đến worldofcadcam.com)

Việc tiếp theo là ta sẽ chuyển mọi link khi người dùng click từ domain cũ để nó chuyển sang domain mới, việc này ta sẽ sử dụng .htaccess và redirect 301 như sau:

– B7: Tạo file .htaccess tại domain cũ với cú pháp như sau:

[code=’html’]Options +FollowSymLinks
RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://worldofcadcam.com/$1 [R=301,L][/code]

Ukie, đơn giản thế thôi, đợi khoảng một tháng để Google update hết kết quả từ domain cũ sang, sau đó xử lí domain cũ thế nào cũng được.

© giothangmuoi.info

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular