Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu với phpMyBackupPro

Qua loạt bài viết về các công cụ Backup/Restore CSDL, tôi đã giới thiệu đến các bạn 3 công cụ đó là phpMyAdmin, Sypex Dumper và MySQLDumper. Bài viết này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn công cụ Backup tiếp theo …

Sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu với MySQLDumper (MSD)

Các bạn đã được tiếp cận với các công cụ backup mà quen thuộc nhất là phpMyAdmin. Tuy nhiên khi backup với phpMyAdmin thì CSDL không được nén lại nên nó có dung lượng khá lớn nếu site của bạn có một …