Phương pháp sau đây dùng cho host Linux trong môi trường shared hosting có control panel là cpanel.

Hiện nay đa số các nhà cung cấp hosting thường giới hạn số lượng Addon Domains trong các gói host nhằm hạn chế mức hao tốn tài khoản của CPU. Bên cạnh đó số lượng Parked Domain thường được hỗ trợ nhiều hơn Addon Domains vì các domain được park/point sẽ chạy chung cấu trúc file/ folder nên không hao tốn nhiều tài nguyên như Addon Domains.

Khi bạn chọn được một gói host phù hợp về dùng lượng, băng thông và đặc biệt là giá của gói host đó nhưng có một trở ngại là số lượng Addon Domains quá ít trong khi bạn cần dùng nhiều domain trên gói host này. Vậy phải làm thế nào? Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn một phương pháp mà tôi tìm được trên Google, phương pháp này có tác dụng chạy domain dạng park/point như là Addon Domain. Như vậy số lượng domain sử dụng chung với host phụ thuộc vào số lượng domain được phép park/point vào host qua chức năng Parked Domains.

Ví dụ tôi đã park domain vinhhung.com vào chung host với domain nphunghung.com, giờ tôi muốn sử dụng domain vinhhung.com chạy ở folder riêng như là Addon Domain, tôi làm như sau:

1. Tạo một thư mục có tên vn4it nằm trong thư mục public_html.
2. Mở file .htaccess trong thư mục public_html và thêm nội dung dưới đây và cuối phần nội dung có sẵn trong file .htaccess:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} nphunghung.com$ [NC]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/nphunghung/.*$
RewriteRule ^(.*)$ thecrack/$1

Lưu ý: Dòng RewriteEngine On chỉ dùng 1 lần trong file .htaccess nên nếu trong file .htaccess đã có sẵn dòng này thì bạn nên sắp xếp lại cho phù hợp để tránh bị lỗi 500 Internal Server Error.

Như vậy là các bạn có thể dùng domain dạng park/point như là Addon Domain rồi đó ;) Chúc các bạn thành công!

Nguồn: vncracking

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Là một người đam mê tìm tòi khám phá trong công nghệ và sẵn sàng chia sẻ những gì mà mình biết.

3 Comments

 1. mạnh Says Reply

  *

  #  mod_rewrite in use

  
  *
  
  # mod_rewrite in use
  
  RewriteEngine On
  
  ########## Begin - Rewrite rules to block out some common exploits
  
  ## If you experience problems on your site block out the operations listed below
  
  ## This attempts to block the most common type of exploit `attempts` to Joomla!
  
  #
  
  # Block out any script trying to set a mosConfig value through the URL
  
  RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,21}(=|\%3D) [OR]
  
  # Block out any script trying to base64_encode crap to send via URL
  
  RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*.∗ [OR]
  
  # Block out any script that includes a <script> tag in URL
  
  RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|%3E) [NC,OR]
  
  # Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL
  
  RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=| \ [|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR]
  
  # Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL
  
  RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=| \ [|\%[0-9A-Z]{0,2})
  
  # Send all blocked request to homepage with 403 Forbidden error!
  
  RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L]
  
  #
  
  ########## End - Rewrite rules to block out some common exploits
  
  # Uncomment following line if your webserver's URL
  
  # is not directly related to physical file paths.
  
  # Update Your Joomla! Directory (just / for root)
  
  # RewriteBase /
  
  ########## Begin - Joomla! core SEF Section
  
  #
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
  
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
  
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index.php
  
  RewriteCond %{REQUEST_URI} (/|\.php|\.html|\.htm|\.feed|\.pdf|\.raw|/[^.]*)$ [NC]
  
  RewriteRule (.*) index.php
  
  RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization},L]
  
  #
  
  ########## End - Joomla! core SEF Section
  
  

  dòng REQUEST_FILENAME có nghĩa gì vậy anh.
  -f -d dùng để làm gì ạ.

  VA:F [1.9.22_1171]
  Rating: 0 (from 0 votes)
  • nphunghung Says Reply

   Theo các tài liệu mod_rewrite, REQUEST_FILENAME là "The full local filesystem path to the file or script matching the request.", tạm dịch là "Đường dẫn đầy đủ của hệ thống tập tin địa phương đến các tập tin hoặc kịch bản phù hợp với yêu cầu."

   RewriteEngine on
   

   Dòng này bắt đầu các mô-đun mod_rewrite

   RewriteCond% {REQUEST_FILENAME} -d!
   

   Nếu yêu cầu cho một thư mục thực tế (một thư mục tồn tại trên máy chủ), index.php không được phục vụ.

   RewriteCond% {REQUEST_FILENAME} -f!
   

   Nếu yêu cầu cho một tập tin đã tồn tại trên máy chủ, index.php không được phục vụ.
   RewriteRule ^ (*) $ / index.php

   Bạn có thể tham khảo thêm ở đây: http://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_rewrite.html

   VN:F [1.9.22_1171]
   Rating: 0 (from 0 votes)
 2. Phân biệt Sub-domains, Addon Domains, Parked Domains – IT.PRO.VN – KÊNH TỔNG HỢP THÔNG TIN CÔNG NGHỆ Says Reply

  [...] có thể tùy biến cho domain được add dùng như là Addon Domain đó được xem là giải pháp dùng nhiều domain trên 1 host. (Một số nhà cung cấp ghi là Tên miền ánh xạ hay Alias Domain. Thực chất là [...]

Leave a Reply


nine − 4 =