Monday, June 17, 2024
HomeThiết kế WebWeb Source CodeCode thống kê đơn giản

Code thống kê đơn giản

Nói về thống kê blog WP thì khỏi bàn. Có vô số plugin làm chuyện này. Nhưng nếu chỉ đơn giản là đếm xem có bao nhiêu bài viết, chuyên mục, … thì không cần thiết phải dùng đến plugin. Tự code cho nó bờ rồ và cũng đỡ phải dùng đến plugin.
[code=’php’]publish );// bai viet
$num_comm = wp_count_comments( );//Phan hoi
$num_comm = number_format_i18n($num_comm->approved);//Phan hoi
$num_pages = wp_count_posts( ‘page’ ); //trang
$num_pages = number_format_i18n( $num_pages->publish );//trang
$num_cats = wp_count_terms(‘category’); //chuyen muc
$num_cats= number_format_i18n( $num_cats ); //chuyen muc
$users_of_blog = get_users_of_blog(); //thanh vien
$total_users = count( $users_of_blog ); //thanh vien
?>
Thành viên: .
Chuyên mục: .
Trang: .
Bài viết: .
Phản hồi: .[/code]
Ở đây HuTruc tạm thời giới thiệu code đếm Bài viết, Chuyên Mục, Trang, Phản Hồi và Tổng số thành viên. Nếu bạn có yêu cầu thêm cứ phản hồi tại đây. HuTruc sẽ cố gắng tìm cách giải quyết.
© http://hutruc.com/20/code-thong-ke-don-gian.html

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular