Friday, May 24, 2024
HomeKiến thức ITTin công nghệKĩ thuật RAID: có thể bạn chưa biết

Kĩ thuật RAID: có thể bạn chưa biết

RAID (Redundant Arrays of Independent Disks) là hình thức ghép nhiều ổ đĩa cứng vật lí thành một hệ thống ổ đĩa cứng có chức năng làm tăng tốc độ đọc/ghi hoặc làm tăng tính an toàn cho dữ liệu chứa trên hệ thống ổ đĩa hoặc là kết hợp cả hai yếu tố trên.
Hiện nay có 3 loại RAID được sử dụng phổ biến là: RAID 0, RAID 1 và RAID 5.
RAID 0
Đây là cấp độ cơ bản. Các dữ liệu cần chứa trên hệ thống RAID 0 được phân tách thành nhiều thành phần để chứa trên tối thiểu hai ổ đĩa cứng khác nhau.

Ví dụ: có 2 ổ cứng, ổ 1 và ổ 2, dữ liệu cần lưu trữ mang nội dung A có thể được phân tách thành 2 thành phần dữ liệu bằng nhau là A1 và A2. Mỗi thành phần của A sẽ được ghi lên 1 ổ đĩa: đĩa 1 chứa thành phần dữ liệu A1, đĩa 2 chứa thành phần dữ liệu A2. Khi đọc dữ liệu A này thì đồng thời đọc dữ liệu A1 trên ổ đĩa 1 và dữ liệu A2 trên ổ đĩa 2. Hệ điều hành sẽ tiếp nhận nguyên vẹn nội dung dữ liệu A như lúc nó được lưu vào.
Qua ví dụ trên ta thấy rằng, khi dùng RAID 0 dữ liệu sẽ được tách ra thành nhiều thành phần, được ghi/đọc đồng thời lên các ổ đĩa. Do đó tốc độ đọc/ghi sẽ tăng tỉ lệ với số ổ đĩa được sử dụng.
Tuy nhiên việc sử dụng RAID 0 cũng mang lại nhiều rủi ro. Vì các thành phần dữ liệu được tách ra ghi lên nhiều ổ đĩa khác nhau nên khi xảy ra sự cố (hỏng hóc) với một trong số các ổ đĩa đó thì dữ liệu sẽ bị mất.
RAID 1
Đây cũng là một cấp độ cơ bản. RAID 1 là sự kết hợp của ít nhất 2 ổ đĩa cứng, trong đó dữ liệu được ghi đồng thời lên 2 ổ đĩa cứng đó. Lấy lại ví dụ trên, lần này hai thành phần dữ liệu A1 và A2 vừa được ghi lên ổ 1, vừa được ghi lên ổ 2. Bạn cũng có thể hiểu là chúng đã được nhân đôi.

Mục đích của RAID 1 là tạo ra sự lưu trữ dữ liệu an toàn. Nó không tạo ra sự tăng tốc độ đọc và ghi dữ liệu (tốc độ đọc/ghi tương đương với chỉ sử dụng duy nhất 1 ổ cứng). Nếu có sự hư hỏng ổ đĩa, có thể dễ dàng thay thế ổ đĩa hư hỏng đó mà không cần dừng hệ thống. RAID 1 thường được kết hợp với việc gắn nóng các ổ đĩa cứng.
RAID 5
Là sự cải tiến của RAID 0, cần ít nhất 3 ổ đĩa. Có thể lưu trữ các thông tin phục vụ cho việc khôi phục lại dữ liệu đã hư hỏng ở các ổ cứng (cải tiến so với RAID 0). Dữ liệu và bản sao lưu sẽ được chia lên tất cả các ổ cứng. Giả sử có 4 ổ cứng, dữ liệu được tách thành A1, A2, A3, B1, B2, B3. Thành phần A1, A2, A3 được ghi lần lượt vào ổ 1, 2 và ổ 3, dữ liệu kiểm tra Ap của chúng được ghi vào ổ thứ 4. B1, B2, B3 được ghi vào ổ 1, 2 và ổ 4, dữ liệu kiểm tra của chúng được ghi vào ổ 3… Như thế khi có một ổ đĩa bị hư hỏng thì hệ thống vẫn hoạt động bình thường cho đến khi thay thế ổ đĩa cứng này.

Ngoài ba loại RAID phổ biến trên thì còn các loại RAID khác ít được dùng hơn như RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 6, RAID 0+1, RAID 1+0, RAID 5+0.
Ngày nay, hầu hết các hệ điều hành hiện đại đều hỗ trợ RAID rất tốt, như Windows, Mac OS X và các bản Linux phổ biến. Quan trọng nhất là trình điều khiển nhưng chúng đã được kèm sẵn với thiết bị.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular