Phân biệt Visits, Visitors, Clicks, Entrances, Pageviews và Unique Pageviews

Lưu lượng truy cập (traffic) là một trong những thông số quan trọng khẳng định sức mạnh cũng như sức thu hút hút dịch vụ, đó cũng là tiêu chí đánh giá khả năng quảng cáo trên website. Trong quá trình phát triển website …