Thursday, June 20, 2024
HomePhần mềmPhần mềm hệ thốngMicrosoft .NET Framework các phiên bản

Microsoft .NET Framework các phiên bản

.NET Framework có lẽ không xa lạ gì với các bạn nữa bởi có nhiều ứng dụng khi cài đặt bắt buộc bạn phải cài .NET Framework thì mới cài được phần mềm ứng dụng đó.

Microsoft .NET Framework là mô hình lập trình của Microsoft, nó cung cấp thư viện dùng chung hỗ trợ cho các ứng dụng được lập trình và chạy trên nền tảng .NET. Chính vì vậy mà trong một số trường hợp khi bạn cài đặt hoặc chạy một chương trình nào đó lại thấy xuất hiện thông báo yêu cầu cài đặt .NET Framework.

Mỗi chương trình ứng dụng có thể yêu cầu cài đặt .NET Framework các phiên bản khác nhau. Bạn có thể cài đặt phiên bản .NET Framework mới nhất hoặc cao hơn nhưng nếu chương trình không hoạt động thì bắt buộc phải cài đặt thêm phiên bản .NET Framework đúng với yêu cầu của chương trình. Tùy theo chương trình ứng dụng yêu cầu mà bạn bắt buộc phải cài đặt .NET Framework trước hoặc có thể bổ sung sau khi cài đặt chương trình ứng dụng này.

Sau đây là tất cả các phiên bản cập nhật từ trước đến nay của .Net Framework do Microsoft cung cấp. Mình sẽ cung cấp cả link của Microsoft (Direct link) và link mirror do mình up lên để dự phòng.

[boxflat_info]As many of the new Microsoft Windows applications are developed using .NET Framework, it is becoming mandatory to install .NET Framework on our personal computers. Microsoft provides .NET Framework installer as a free download available to everyone. But it is an online installer. That means, initially we have to download a small piece of installer and upon starting the installation process the installer automatically connects to Microsoft servers and downloads the required components and completes the installation.

The offline installers works great as long as we have internet connectivity always. But many of us required offline installer to install the software on computers not connected to internet, to save the bandwidth while installing on many computers, etc.

I gathered a set of links on Microsoft servers from where we can download the offline installers of .NET Framework 3.5, .NET Framework 3.5 Service Pack 1, .NET Framework 3.0 and .NET Framework 2.0.[/boxflat_info]

Microsoft hỗ trợ 2 kiểu cài đặt là cài đặt Online và cài đặt Offline. Với cài đặt Online thì sau khi chạy file setup, nó sẽ tự download về bộ cài đặt gốc với những cập nhật mới nhất để cài đặt, tuy nhiên nếu mạng chậm hoặc không ổn định thì cài đặt như thế này sẽ rất lâu vì bộ cài đặt có dung lượng rất lớn. Với cài đặt Offline thì bạn Download bộ cài đặt về và chỉ việc chạy lại file cài đặt đó mà không cần tải thêm bất cứ gì nữa. Việc cài đặt Offline sẽ giúp ta tiết kiệm được thời gian chờ tải về bộ cài đặt, nhưng nó lại không được cập nhật những bản vá và nâng cấp mới nhất (điều này có lẽ là không cần thiết lắm với những người không sử dụng .NET để lập trình mà để sử dụng những phần mềm trên nền .NET)

Tổng hợp giới thiệu về .Net và các phiên bản của nó tại MSDN: https://msdn.microsoft.com/library/aa139615 và thư viện download tại đây: https://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/aa496123

Microsoft .NET Framework 4.6

(for Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2)
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 4.6 (Web Installer)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48130″ u1=”http://adf.ly/1OSgF6″ u1o=”http://download.microsoft.com/download/1/4/A/14A6C422-0D3C-4811-A31F-5EF91A83C368/NDP46-KB3045560-Web.exe” s1=”1,42 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSgI5″ u2o=”http://www.mediafire.com/download/m944ddf5w6dw4ux/NDP46-KB3045560-Web.exe” s2=”1,42 MB” v2=”Link Mediafire” u3=”http://adf.ly/1OSgKv” u3o=”https://app.box.com/s/vsdi85ctvm1el094622pjfmxf0z0fiuf” s3=”1,42 MB” v3=”Link Box.com” p=”Không có”]
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 4.6 (Offline Installer)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=48137″ u1=”http://adf.ly/1OSgzB” u1o=”http://download.microsoft.com/download/C/3/A/C3A5200B-D33C-47E9-9D70-2F7C65DAAD94/NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe” s1=”62,41 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSh0x” u2o=”https://www.fshare.vn/file/F9RTHPUS9JMC” s2=”62,41 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSh24″ u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee5026f0e1935/ndp46-kb3045557-x86-x64-allos-enu-nphunghung-com” s3=”62,41 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSh3m” u4o=”http://www.mediafire.com/download/g8epi2xa51or2m4/NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU-nphunghung.com.exe” s4=”62,41 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSh4t” u5o=”https://app.box.com/s/awb4zcl230gre8d49gjp20oaznasirar” s5=”62,41 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]

Microsoft .NET Framework 4.5.2

(for Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2)
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 4.5.2 (Web Installer)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42643″ u1=”http://adf.ly/1OScdy” u1o=”http://download.microsoft.com/download/B/4/1/B4119C11-0423-477B-80EE-7A474314B347/NDP452-KB2901954-Web.exe” s1=”1,06 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSctc” u2o=”https://app.box.com/s/qq27o58kdmw2q15oj8yihmcjthx1ar20″ s2=”1,06 MB” v2=”Link Box.com” u3=”http://adf.ly/1OScvM” u3o=”http://www.mediafire.com/download/vucw81ik5ac309j/NDP452-KB2901954-Web.exe” s3=”1,06 MB” v3=”Link Mediafire” p=”Không có”]
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 4.5.2 (Offline Installer)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42642″ u1=”http://adf.ly/1OSe0O” u1o=”http://download.microsoft.com/download/E/2/1/E21644B5-2DF2-47C2-91BD-63C560427900/NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe” s1=”66,75 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSdxw” u2o=”https://www.fshare.vn/file/LPH1FTJYYMYN” s2=”66,75 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSdwr” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee5026f051d3b/ndp452-kb2901907-x86-x64-allos-enu-nphunghung-com” s3=”66,75 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSduz” u4o=”http://www.mediafire.com/download/u3gzzbrn264lj3b/NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU-nphunghung.com.exehttp://www.mediafire.com/download/u3gzzbrn264lj3b/NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU-nphunghung.com.exe” s4=”66,75 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSdt5″ u5o=”https://app.box.com/s/7bjrc6o42jkbdusnipvp4haky4590l8w” s5=”66,75 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]

Microsoft .NET Framework 4.5.1

(for Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2 Windows Server 2008 R2 SP1 and Windows Server 2012)
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 4.5.1 (Web Installer)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40773″ u1=”http://adf.ly/1OSehN” u1o=”http://download.microsoft.com/download/7/4/0/74078A56-A3A1-492D-BBA9-865684B83C1B/NDP451-KB2859818-Web.exe” s1=”997,49 KB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSejk” u2o=”https://app.box.com/s/9hy9lpn74b0tby2ylr41sz1myrwgxt5l” s2=”997,49 KB” v2=”Link Box.com” u3=”http://adf.ly/1OSepz” u3o=”http://www.mediafire.com/download/zpaczuqalhlh7hh/NDP451-KB2859818-Web.exe” s3=”997,49 KB” v3=”Link Tenlua.vn” p=”Không có”]
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 4.5.1 (Offline Installer)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40779″ u1=”http://adf.ly/1OSfTD” u1o=”http://download.microsoft.com/download/1/6/7/167F0D79-9317-48AE-AEDB-17120579F8E2/NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU.exe” s1=”66,83 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSfWS” u2o=”https://www.fshare.vn/file/2YFW17KXRTGM” s2=”66,83 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSfXQ” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee5026f011933/ndp451-kb2858728-x86-x64-allos-enu-nphunghung-com” s3=”66,83 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSfZ9″ u4o=”http://www.mediafire.com/download/fcl5hblmenlsr1f/NDP451-KB2858728-x86-x64-AllOS-ENU-nphunghung.com.exe” s4=”66,83 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSfaS” u5o=”https://app.box.com/s/ygzvzacsoia4f85vsqk8uwx82ld1ke7g” s5=”66,83 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]

Microsoft .NET Framework 4.5

[adlu t=”Microsoft .NET Framework 4.5 (Online Setup)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30653″ u1=”http://adf.ly/1OSKm8″ u1o=”http://download.microsoft.com/download/B/A/4/BA4A7E71-2906-4B2D-A0E1-80CF16844F5F/dotNetFx45_Full_setup.exe” s1=”982 KB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSKno” u2o=”https://www.fshare.vn/file/AVBNZTUJS51E” s2=”982 KB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSKq5″ u3o=”http://www.mediafire.com/?dud5lr2ly5219t0″ s3=”982 KB” v3=”Link mediafire” u4=”http://adf.ly/1OSKrJ” u4o=”https://www.box.com/s/37uq33pw5immycimh8so” s4=”982 KB” v4=”Link Box.com” u5=”http://adf.ly/1OSKsT” u5o=”http://www.4shared.com/zip/eedsmUX2/nphunghungcom—dotNetFx45_Ful.htm” s5=”982 KB” v5=”Link 4shared.com” u6=”http://adf.ly/1OSKwC” u6o=”http://uploading.com/files/get/d9b41f7c/%255Bnphunghung.com%255D—dotNetFx45_Full_setup.zip” s6=”982 KB” v6=”Link dự phòng” u7=”http://adf.ly/1OSKy3″ u7o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee5036a0f1c35/dotnetfx45fullsetup” s7=”982 KB” v7=”Link Tenlua.vn” p=”nphunghung.com (nếu có)”]

Microsoft .NET Framework 4 (Standalone Installer)

[dlf t=”Microsoft .NET Framework 4 (Web Installer)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17851″ l1=”http://download.microsoft.com/download/1/B/E/1BE39E79-7E39-46A3-96FF-047F95396215/dotNetFx40_Full_setup.exe” mr1=”http://www.mediafire.com/download/ukzqeead3us9h9l/dotNetFx40_Full_setup.exe” s=”869 KB”]
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 4 for X64 and X86″ h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17718″ u1=”http://adf.ly/1OSN0P” u1o=”http://download.microsoft.com/download/9/5/A/95A9616B-7A37-4AF6-BC36-D6EA96C8DAAE/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe” s1=”48,11 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSN1q” u2o=”https://www.fshare.vn/file/38KXN9148JQS” s2=”48,11 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSN3S” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee50365051f37/dotnetfx40fullx86x64″ s3=”48,11 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSN5K” u4o=”http://www.mediafire.com/download/h2v2b9giihqs55g/dotNetFx40_Full_x86_x64.exe” s4=”48,11 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSN7l” u5o=”https://app.box.com/s/qd3zk5ojyxa45lpt0x0fb4gmy4b32ssw” s5=”48,11 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 4 Only for X86″ u1=”http://adf.ly/1OSNh4″ u1o=”http://download.microsoft.com/download/5/6/4/5641DA81-E6FA-4550-9F80-A1D862D9CFAA/dotNetFx40_Full_x86.exe” s1=”35,33 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSNj9″ u2o=”https://www.fshare.vn/file/HXZXG4W12W6U” s2=”35,33 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSNkq” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee50365021a35/dotnetfx40fullx86-nphunghung-com” s3=”35,33 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSNmy” u4o=”http://www.mediafire.com/download/fyyhrsty69rd9o4/dotNetFx40_Full_x86-nphunghung.com.exe” s4=”35,33 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSNqF” u5o=”https://app.box.com/s/ubp4p7lyizemo72vvkgtfsphtjdhwsyy” s5=”35,33 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]

Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Full Package

[adlu t=”Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (Setup Online)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22″ u1=”http://adf.ly/1OSPCz” u1o=”http://download.microsoft.com/download/0/6/1/061F001C-8752-4600-A198-53214C69B51F/dotnetfx35setup.exe” s1=”2,8 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSPXF” u2o=”https://www.fshare.vn/file/7Z38LZZQEJ9C” s2=”2,8 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSPYT” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee50365001b3a/dotnetfx35setup-nphunghung-com” s3=”2,8 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSPZf” u4o=”http://www.mediafire.com/download/6nc51r251d8aa85/dotnetfx35setup-nphunghung.com.exe” s4=”2,8 MB” v4=”Link ” u5=”http://adf.ly/1OSPbB” u5o=”https://app.box.com/s/08s6rrbtgn28an0cr2khrcodt1p4vygn” s5=”2,8 MB” v5=”Link ” p=”Không có”]
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 (Setup Offline)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=25150″ u1=”http://adf.ly/1OSPyw” u1o=”http://download.microsoft.com/download/2/0/E/20E90413-712F-438C-988E-FDAA79A8AC3D/dotnetfx35.exe” s1=”231.5 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSQ0i” u2o=”https://www.fshare.vn/file/Z8T79DSOO48J” s2=”231.5 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSQ1t” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee50364071936/dotnetfx35-nphunghung-com” s3=”231.5 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSQ3t” u4o=”http://www.mediafire.com/download/xpbs3r61gxsb19a/dotnetfx35-nphunghung.com.exe” s4=”231.5 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSQ5S” u5o=”https://app.box.com/s/v9iumoatrmskm0fx9fojkasakytiyydw” s5=”231.5 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]

Microsoft .NET Framework 3.5

[boxflat_lock]MS .NET Framework 3.5 đã được update lên Service Pack 1 nên MS không còn hỗ trợ download bản 3.5 nữa[/boxflat_lock]

.NET Framework 3.0 Service Pack 2 Update for Windows Server 2003 and Windows XP

[adlu t=”Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 2 Windows 32bit” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6962″ u1=”http://adf.ly/1OSTMx” u1o=”http://download.microsoft.com/download/A/6/C/A6C2142D-8B84-4E96-AD9D-455E6773A920/NDP30SP2-KB976570-x86.exe” s1=”21,1 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSTPK” u2o=”https://www.fshare.vn/file/GWT65WT7771B” s2=”21,1 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSTR1″ u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee503640f1537/ndp30sp2-kb976570-x86-nphunghung-com” s3=”21,1 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSTSj” u4o=”http://www.mediafire.com/download/vh0p25uo1o255uu/NDP30SP2-KB976570-x86-nphunghung.com.exe” s4=”21,1 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSTU4″ u5o=”https://app.box.com/s/locb10nr2tzvf1jsb4ryx02q3nfwyhui” s5=”21,1 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 2 Windows 64bit” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6962″ u1=”http://adf.ly/1OSTnf” u1o=”http://download.microsoft.com/download/A/6/C/A6C2142D-8B84-4E96-AD9D-455E6773A920/NDP30SP2-KB976570-x64.exe” s1=”10,2 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSU0I” u2o=”https://www.fshare.vn/file/QHVQSHQXA984″ s2=”10,2 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSU2n” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee503640f1533/ndp30sp2-kb976570-x64-nphunghung-com” s3=”10,2 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSU5m” u4o=”http://www.mediafire.com/download/xedg0te84gzpeg2/NDP30SP2-KB976570-x64-nphunghung.com.exe” s4=”10,2 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSU7m” u5o=”https://app.box.com/s/uyt7omwok4ujwdq3notaheuteus0204b” s5=”10,2 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1

[adlu t=”Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 1 (Setup Online)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3005″ u1=”http://adf.ly/1OSVRq” u1o=”http://download.microsoft.com/download/4/9/0/49001df1-af88-4a4d-b10f-2d5e3a8ea5f3/dotnetfx30SP1setup.exe” s1=”2,40 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSVU4″ u2o=”https://www.fshare.vn/file/KJRWZXHBV5TE” s2=”2,40 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSVWK” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee5026d041932/dotnetfx30sp1setup-nphunghung-com” s3=”2,40 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSVcc” u4o=”http://www.mediafire.com/download/052jqj0plzdiwzp/dotnetfx30SP1setup-nphunghung.com.exe” s4=”2,40 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSVeh” u5o=”https://www.box.com/s/glb4w79tgxkxsixdh80s” s5=”2,40 MB” v5=”Link Box.com” u6=”http://adf.ly/1OSVi0″ u6o=”http://www.4shared.com/file/6WZaxqry/dotnetfx30SP1setup.html” s6=”2,40 MB” v6=”Link 4shared.com” u7=”http://adf.ly/1OSVkB” u7o=”http://uploading.com/files/get/93362fd7/dotnetfx30SP1setup.exe” s7=”2,40 MB” v7=”Link dự phòng” p=”Không có”]

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

[adlu t=”Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows 32bit” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1639″ u1=”http://adf.ly/1OSX9S” u1o=”http://download.microsoft.com/download/c/6/e/c6e88215-0178-4c6c-b5f3-158ff77b1f38/NetFx20SP2_x86.exe” s1=”23,84 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSXZD” u2o=”https://www.fshare.vn/file/L26GJ1A3AT4Q” s2=”23,84 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSXbe” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee5026d001936/netfx20sp2x86-nphunghung-com” s3=”23,84 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSXeP” u4o=”http://www.mediafire.com/download/w20bi6nz7pmnxb3/NetFx20SP2_x86-nphunghung.com.exe” s4=”23,84 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSXga” u5o=”https://app.box.com/s/6iipjzvsytpc0n1tcgm9ox95eeyixjho” s5=”23,84 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows 64bit” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1639″ u1=”http://adf.ly/1OSXBL” u1o=”http://download.microsoft.com/download/c/6/e/c6e88215-0178-4c6c-b5f3-158ff77b1f38/NetFx20SP2_x64.exe” s1=”46,27 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSYLJ” u2o=”https://www.fshare.vn/file/EUR3SGOO7K17″ s2=”46,27 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSYOi” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee5026d001e37/netfx20sp2x64-nphunghung-com” s3=”46,27 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSYQx” u4o=”http://www.mediafire.com/download/7lwp9cxeipggt1o/NetFx20SP2_x64-nphunghung.com.exe” s4=”46,27 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSYSS” u5o=”https://app.box.com/s/ofr18qj4abvzfgxuxda7azj5xucr0enm” s5=”46,27 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 IA64″ h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1639″ u1=”http://adf.ly/1OSXEA” u1o=”http://download.microsoft.com/download/c/6/e/c6e88215-0178-4c6c-b5f3-158ff77b1f38/NetFx20SP2_ia64.exe” s1=”52,22 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSYe2″ u2o=”https://www.fshare.vn/file/2LIIQVYXIFDB” s2=”52,22 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSYg1″ u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee5026d00193b/netfx20sp2ia64-nphunghung-com” s3=”52,22 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSYhi” u4o=”http://www.mediafire.com/download/v8bgv7zoi1ivoi8/NetFx20SP2_ia64-nphunghung.com.exe” s4=”52,22 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSYjV” u5o=”https://app.box.com/s/05xibwwkrhw4fquw14j7rxt4w4i06ydc” s5=”52,22 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]
(IA64 là gì? IA64 là viết tắt của Intel Itanium architecture, thuộc dòng vi xử lý 64-bit của Intel. Là dòng vi xử lý của Intel dành cho các máy chủ doanh nghiệp hoặc các hệ thống máy tính hiệu năng cao. Kiến trúc này của HP nhưng sau đó được HP và Intel cùng phát triển.)

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 1

[adlu t=”Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows 32bit” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16614″ u1=”http://adf.ly/1OSZxB” u1o=”http://download.microsoft.com/download/0/8/c/08c19fa4-4c4f-4ffb-9d6c-150906578c9e/NetFx20SP1_x86.exe” s1=”23,61 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSZzO” u2o=”https://www.fshare.vn/file/BMU75UL5ONYK” s2=”23,61 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSa2R” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee5026c041f3a/netfx20sp1x86-nphunghung-com” s3=”23,61 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSa4Q” u4o=”http://www.mediafire.com/download/399t691hf3lr92l/NetFx20SP1_x86-nphunghung.com.exe” s4=”23,61 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSa69″ u5o=”https://app.box.com/s/q392ei0twaupffmdwjp5yup4yctr5r30″ s5=”23,61 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]
[adlu t=”Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Windows 64bit” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6041″ u1=”http://adf.ly/1OSaLh” u1o=”http://download.microsoft.com/download/9/8/6/98610406-c2b7-45a4-bdc3-9db1b1c5f7e2/NetFx20SP1_x64.exe” s1=”46,91 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OSaMy” u2o=”https://www.fshare.vn/file/W9AF1KIIS679″ s2=”46,91 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OSaPQ” u3o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee5026c041e36/netfx20sp1x64-nphunghung-com” s3=”46,91 MB” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”http://adf.ly/1OSaRL” u4o=”http://www.mediafire.com/download/wq24llld1029xlo/NetFx20SP1_x64-nphunghung.com.exe” s4=”46,91 MB” v4=”Link Mediafire” u5=”http://adf.ly/1OSaSq” u5o=”https://app.box.com/s/3d5h8ljgpw7vn489ej0ifgynmriqg3iu” s5=”46,91 MB” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]

Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x64)

[dlf t=”Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package (x64)” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=6523″ l1=”http://download.microsoft.com/download/a/3/f/a3f1bf98-18f3-4036-9b68-8e6de530ce0a/NetFx64.exe” mf=”http://www.mediafire.com/?1g91891dcsi100a” mr=”http://www.4shared.com/rar/RUwEVwJ_/nphunghungcom—NetFx64_20.html” mr1=”https://www.box.com/s/l0ja3ch9jtwaai9wn33a” mr2=”http://uploading.com/files/get/ba7mb92b/%255Bnphunghung.com%255D—NetFx64%2B2.0.rar” s=”45,2 MB”]

Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

[adlu t=”DGD” h=”GSD” u1=”DSD” u1o=”GSG” s1=”BKB” v1=”Link trực tiếp” u2=”DSGD” u2o=”NO” s2=”JVH” v2=”Link Fshare” u3=”ÔNN” u3o=”KN” s3=”LNL” v3=”Link Tenlua.vn” u4=”NKL” u4o=”NL” s4=”NKL” v4=”Link Mediafire” u5=”NKL” u5o=”SDGDS” s5=”NKL” v5=”Link Box.com” p=”Không có”]
[dlf t=”Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1″ h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=33″ l1=”http://download.microsoft.com/download/8/b/4/8b4addd8-e957-4dea-bdb8-c4e00af5b94b/NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe” mr=”https://app.box.com/s/t4nmq46ruz0r1o96z0gzru1xba1jfn2g” mf=”http://www.mediafire.com/download/532xz8mp1qtbhhw/NDP1.1sp1-KB867460-X86.exe” s=”10,2 MB”]

Microsoft .NET Framework Version 1.1 Redistributable Package

[dlf t=”Microsoft .NET Framework 1.1 Redistributable Package” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26″ l1=”http://download.microsoft.com/download/a/a/c/aac39226-8825-44ce-90e3-bf8203e74006/dotnetfx.exe” mf=”http://www.mediafire.com/?t3gm81sa6qubqo0″ mr=”http://www.4shared.com/zip/oRymfhaf/nphunghungcom—dotnetfx_11.html” mr1=”https://www.box.com/s/nimoiu0elm8mmi8jm5n8″ mr2=”http://uploading.com/files/get/bcf8me33/%255Bnphunghung.com%255D—dotnetfx%2B1.1.zip” s=”23,1 MB”]

Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3

[dlf t=”Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1″ h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13181″ l1=”http://download.microsoft.com/download/d/b/0/db03c2e9-f8d6-41e4-b389-3027c48dcb33/NDP1.0sp3-KB867461-X86-Enu.exe” mr=”https://app.box.com/s/7e8cde9r92ca9rpn43wkw332ahgvbilv” mf=”http://www.mediafire.com/download/dtosbh7ii008c7l/NDP1.0sp3-KB867461-X86-Enu.exe” s=”9,64 MB”]

Microsoft .NET Framework Redistributable 1.0

[dlf t=”Microsoft .NET Framework Redistributable 1.0″ h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=96″ l1=”http://download.microsoft.com/download/e/b/2/eb247c2a-e6b3-4694-98a2-b27111d233dd/dotnetredist.exe” mf=”http://www.mediafire.com/?stv39w5rw4d0rpu” mr=”http://www.4shared.com/zip/PHt5MTAT/nphunghungcom—dotnetredist_1.html” mr1=”https://www.box.com/s/s80qdeexobrw1qrgawi2″ mr2=”http://uploading.com/files/get/89b3b3m9/%255Bnphunghung.com%255D—dotnetredist%2B1.0.zip” s=”19,7 MB”]

Microsoft .NET Framework Client Profile Offline Installer

[adlu t=”Microsoft .NET Framework Client Profile Offline Installer” h=”http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5007″ u1=”http://adf.ly/1OS4Go” u1o=”http://download.microsoft.com/download/c/d/c/cdc0f321-4f72-4a08-9bac-082f3692ecd9/DotNetFx35Client.exe” s1=”255,6 MB” v1=”Link trực tiếp” u2=”http://adf.ly/1OS4kQ” u2o=”https://www.fshare.vn/file/S4UQVYT1B7T8″ s2=”255,6 MB” v2=”Link Fshare” u3=”http://adf.ly/1OS4Sg” u3o=”http://1link.ga/8Rgf0″ s3=”255,6 MB” v3=”Link Skydrive” u4=”http://adf.ly/1OS4yF” u4o=”https://tenlua.vn/download/0b37e62ee5036f061933/nphunghung-com-dotnetfx35client” s4=”255,6 MB” v4=”Link Tenlua.vn” u5=”http://adf.ly/1OSHru” u5o=”http://1link.ga/rukK8″ s5=”255,6 MB” v5=”Link Mediafire” u6=”http://adf.ly/1OS48X” u6o=”http://www.4shared.com/rar/qgZJxvKP/nphunghungcom—DotNetFx35Clie.html” s6=”255,6 MB” v6=”Link 4shared.com” p=”nphunghung.com (nếu có)”]
Bài viết có tham khảo nguồn từ Microsoft và một số trang web khác.
http://www.microsoft.com/en-…..Relevancy~Descending
http://www.microsoft.com/en-……121LSUS007795
Bài viết sẽ còn tiếp tục được cập nhật khi có những bản .NET Framework tiếp theo.
[cr12]

RELATED ARTICLES

11 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular