Miễn phí bản quyền 3 tháng BitDefender Internet Security

BitDefender là một bộ phần mềm phòng chống và diệt các mối nguy hiểm cho máy tính được phát triển dựa trên phần mềm công ty SOFTWIN,Rumani. BiDefender được xây dựng trên công nghệ được cấp bởi AV-TEST, ba năm liên tiếp được công nhận là …

BrowserBackup Professional - Backup mọi thứ của trình duyệt

Với BrowserBackup Professional, bạn có thể dễ dàng backup mọi thứ trong trình duyệt của bạn, những thứ mà BrowserBackup làm được chắc chắn hơn so với FirefoxSync, Chrome Sync, Xmarks.. Vì BrowserBackup có khả năng backup mọi thứ của trình duyệt, từ bookmarks, mail, …